เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ให้แก่ นิสิตใหม่ที่กำลังเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ โดยเป็นการกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ มีการแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย แนะนำบุคลากรในภาควิชาฯ และกิจกรรมนันทนาการ

Leave a Reply