March 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
  • 66 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 5 : ระบบปฏิบัติการ การจัดการเครือข่ายอุปทานและการจัดการนวัตกรรม (Operation Excellence)
3
4
5
6
  • 66 : วันหยุดราชการ : วันมาฆบูชา
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  • 66 : การสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์)
20
21
22
23
  • 66 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 5 : ระบบปฏิบัติการ การจัดการเครือข่ายอุปทานและการจัดการนวัตกรรม (Operation Excellence) (2)
24
25
26
27
28
  • 66 : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 2
29
30
31