การรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ในโครงการ “กล่องวิเศษ”

ตามที่ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ ประเภท UHT เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ recycle และแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ โดยได้เริ่มนำมาตั้งไว้ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้บริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ครบเต็มจำนวน 1 กล่องบริจาคแล้ว โดยนับได้ประมาณ 1000 ชิ้น ซึ่งภาควิชาฯจะนำไปส่งมอบให้กับบริษัท อำพลฟูดส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยจากนี้จะมีการเก็บและนับจำนวนทุก 2 เดือน