กิจกรรมกล่องวิเศษ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น ชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนต่อไป เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย

นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี

ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL1

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 1 (BSL1) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Virtual X-Ray Diffractometer using Acoustic Wave for Material Science Education

Plaipichit, S.aEmail Author, Wicharn, S.a, Puttharugsa, C.a, Wanakamol, P.b, Buranasiri, P.c aDepartment of Physics, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand bDepartment of Materials Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand cDepartment of Physics, King Mongkute’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd., Bangkok, 10520, Thailand Abstract In this research, virtual X-Ray Diffractometer (XRD) using…

Crystallization kinetic of Er3+-doped BiO1.5-GeO2-BO1.5 glass-ceramic

Panyata, S.a,b, Eitssayeam, S.a, Tunkasiri, T.a, Munpakdee, A.c, Pengpat, K.aEmail Author aDepartment of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand bGraduate PhD’s Degree Program in Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand cDepartment of Materials Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, 10110, Thailand…