ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท วัสดุศาสตร์ ณ ม.เกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท วท.ม.วัสดุศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี และได้รับการต้อนรับจากอาจารย์เป็นอย่างดี