ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดหลักสูตร” ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ขอขอบคุณภาพจาก Facebook Page: โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial