ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 2 (BSL2) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr Greg Heness’s 3 Minute Thesis

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Dr. Greg Heness ได้ให้เกียตริมาบรรยายและจัด workshop ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอในงาน Sci-Fair ของคณะฯ ที่จะจัดในเดือนเมษายน

การประกวดนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 18 และ 21 มกราคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์จัดประกวดการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ​ How Sci & Tech​ Drive our Modern Lives รูปแบบออนไลน์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ ระดับภาควิชา​ คือ “นางสาวสิริพร​ หวู” นำเสนอด้วยภาษาไทย “นางสาวสิรินยา​ อุกาสี” นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาควิชาทั้งสองได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับคณะต่อไป ขอ​ขอบคุณ​ภาพถ่ายโดย หน่วยสื่อสารองค์กร​และวิเทศสัมพันธ์​ สำนักงานคณบดี​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว