รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัสดุ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการผลิตวัสดุจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำอะโนไดซ์ การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MS353 Materials Properties Development บรรยาย ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดหลักสูตร” ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ขอขอบคุณภาพจาก Facebook Page: โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial

การประกวดนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 18 และ 21 มกราคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์จัดประกวดการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ​ How Sci & Tech​ Drive our Modern Lives รูปแบบออนไลน์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ ระดับภาควิชา​ คือ “นางสาวสิริพร​ หวู” นำเสนอด้วยภาษาไทย “นางสาวสิรินยา​ อุกาสี” นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาควิชาทั้งสองได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับคณะต่อไป ขอ​ขอบคุณ​ภาพถ่ายโดย หน่วยสื่อสารองค์กร​และวิเทศสัมพันธ์​ สำนักงานคณบดี​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว