นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี

ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL1

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 1 (BSL1) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Virtual X-Ray Diffractometer using Acoustic Wave for Material Science Education

Plaipichit, S.aEmail Author, Wicharn, S.a, Puttharugsa, C.a, Wanakamol, P.b, Buranasiri, P.c aDepartment of Physics, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand bDepartment of Materials Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand cDepartment of Physics, King Mongkute’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd., Bangkok, 10520, Thailand Abstract In this research, virtual X-Ray Diffractometer (XRD) using…

Crystallization kinetic of Er3+-doped BiO1.5-GeO2-BO1.5 glass-ceramic

Panyata, S.a,b, Eitssayeam, S.a, Tunkasiri, T.a, Munpakdee, A.c, Pengpat, K.aEmail Author aDepartment of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand bGraduate PhD’s Degree Program in Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand cDepartment of Materials Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, 10110, Thailand…

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิบบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนต่อไป เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 1000 กล่อง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2561 นิสิตที่สนใจสามารถกรอกประวัติผ่านลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfSMJUpQVIQhwfz0e…/viewform หรือ scan QR code เพื่อสมัครงาน และรับทราบข้อมูลข่าวสารของงานต่างๆ ———————————————– งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มศว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02-2589105

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ