กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ให้แก่ นิสิตใหม่ที่กำลังเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ โดยเป็นการกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ มีการแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย แนะนำบุคลากรในภาควิชาฯ และกิจกรรมนันทนาการ

Virtual X-Ray Diffractometer using Acoustic Wave for Material Science Education

Plaipichit, S.aEmail Author, Wicharn, S.a, Puttharugsa, C.a, Wanakamol, P.b, Buranasiri, P.c aDepartment of Physics, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand bDepartment of Materials Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand cDepartment of Physics, King Mongkute’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd., Bangkok, 10520, Thailand Abstract In this research, virtual X-Ray Diffractometer (XRD) using…

Crystallization kinetic of Er3+-doped BiO1.5-GeO2-BO1.5 glass-ceramic

Panyata, S.a,b, Eitssayeam, S.a, Tunkasiri, T.a, Munpakdee, A.c, Pengpat, K.aEmail Author aDepartment of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand bGraduate PhD’s Degree Program in Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand cDepartment of Materials Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, 10110, Thailand…

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิบบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนต่อไป เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 1000 กล่อง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2561 นิสิตที่สนใจสามารถกรอกประวัติผ่านลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfSMJUpQVIQhwfz0e…/viewform หรือ scan QR code เพื่อสมัครงาน และรับทราบข้อมูลข่าวสารของงานต่างๆ ———————————————– งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มศว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02-2589105

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย : 1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 5. การแพทย์ และสาธารณสุข 6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 8.…