เมื่อวันที่ 18 และ 21 มกราคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์จัดประกวดการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ​ How Sci & Tech​ Drive our Modern Lives รูปแบบออนไลน์
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ ระดับภาควิชา​ คือ
“นางสาวสิริพร​ หวู” นำเสนอด้วยภาษาไทย
“นางสาวสิรินยา​ อุกาสี” นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาควิชาทั้งสองได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับคณะต่อไป
ขอ​ขอบคุณ​ภาพถ่ายโดย หน่วยสื่อสารองค์กร​และวิเทศสัมพันธ์​ สำนักงานคณบดี​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว