กิจกรรมกล่องวิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โถงล่าง อาคาร 19 ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมองให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 2000 กล่อง และในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทางบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ได้อนุเคราะห์มารับกล่องนม UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างสูง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร