ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์​ให้เกียรติบรรยายวิชาสัมมนา​ป.โท

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ภาควิชาได้เชิญวิทยากรพิเศษ ดร. ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ประจำระบบลำเลียงแสงที่ 1.2 X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Synchrotron Radiation X-ray Tomographic Microscopy