การบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “FOREST PRODUCTS UTILIZATION”

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563​ ภาควิชาวัสดุศาสตร์​ ได้รับเกียรติ​จากวิทยากรพิเศษ​ 2 ท่าน​ คือ อาจารย์​กิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ อาจารย์จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “FOREST PRODUCTS UTILIZATION การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์” โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปทางวนผลิตภัณฑ์ และการวัดคุณค่าการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ การบรรยายจัดขึ้น​ ณ​ ห้อง​ 19-813 อาคาร​ 19​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว​ ประวานมิตร